PRE NÁŠ DOM

V ROKU 2016 SME SI PRE VÁS PRIPRAVILI

__________________________________________________________________________________________

V roku 2016 sme si pre vás pripravili množstvo odborných podujatí na témy bezpečného a kvalitného bývania. Naše služby sa snažíme skvalitňovať a poskytovať k maximálnej spokojnosti našich zákazníkov. Každým rokom máme viac a viac pozitívnych ohlasov na našu činnosť. Preto veríme, že osveta, ktorú prinášame má zmysel a bude aj tak chápaná.

KOMUNIKAČNÝ PROJEKT „BEZPEČNÝ DOMOV“

Projekt Bezpečný domov budeme na Slovensku realizovať už šiestym rokom pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Obľúbené semináre prinášajú obyvateľom bytových domov informácie z oblasti bývania. Každý rok sa sústreďujeme novinky, trendy a aktuálne informácie, ktoré pomáhajú pri skvalitňovaní bývania v bytových domoch na Slovensku. Témy prednášok sú vyberané predovšetkým na podnety poslucháčov, ktorí nás inšpirujú pri výbere tém.

Veľmi si ceníme, že rok čo rok počet záujemcov o semináre narastá. Je to výsledok toho, že ľudia majú záujem o zveľaďovanie svojich príbytkov a nie je im ľahostajné ako bývajú.

I.BLOK/JARNÁ ČASŤ

II.BLOK/JESENNÁ ČASŤ

TERMÍN

MESTO

TERMÍN

MESTO

12.04.2016

Dolný Kubín

04.10.2016

Rimavská Sobota

13.04.2016

Martin

05.10.2016

Banská Bystrica

15.04.2016

Trenčín

06.10.2016

Prievidza

26.04.2016

Nové Zámky

18.10.2016

Snina

27.04.2016

Lučenec

19.10.2016

Stropkov

28.04.2016

Zvolen

20.10.2016

Košice

10.05.2016

Trnava

25.10.2016         

Bratislava

11.05.2016

Bratislava

 

 

PROGRAM SEMINÁROV

 • Zákon o správcoch 246/2015 Z. z.
 • Aké poistenie je výhodné pre váš typ bytového domu
 • Zníženie hlučnosti po výmene rozvodov
 • Ako zabrániť výskytu mikroorganizmov na fasáde
 • Príčiny zatekania strechy
 • Úspora energií závisí od kvalitného zateplenia
 • Ako vybrať zatepľovací systém pre konkrétny dom
 • Odpočty bez vstupu do bytu
 • Zhodnoťte svoj byt kvalitnou lodžiou
 • Bezbariérový prístup k výťahovým nástupištiam
 • Výhody úverového programu pre obnovu domov
 • Obnova domu bez stresov
 • Chutí ďatľom vaša nová fasáda?
 • Ako zachrániť netopiere pred vyhynutím
 • Domový informačný systém – Domus Light

Sledujte webové stránky združenia a nič vám neujde. www.prenasdom.sk

PRAKTICKÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Odborné semináre Praktická správa bytových domov vzišli z požiadaviek poslucháčov, ktorí sa dožadovali informácií z konkrétnych oblastí správy a legislatívy týkajúce sa bývania. Ihneď po uskutočnení prvého seminára sme zistili, že informácie tohto charakteru sú veľmi žiadané a prospešné pre cieľovú skupinu správcov a zástupcov vlastníkov bytov. Preto už tretím rokom realizujeme odborné semináre, ktoré prinášajú veľmi pozitívne ohlasy.

I.POLROK

II.POLROK

TERMÍN

MESTO

TERMÍN

MESTO

01.03.2016

Bratislava

08.11.2016         

Bratislava

08.03.2016

Košice

09.11.2016         

Banská Bystrica

08.06.2016

Trenčín

29.11.2016         

Košice

09.06.2016

Nitra

 

 

15.06.2016         

Bratislava

 

 

O ďalších termínoch a programe vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webových stránok www.prenasdom.sk

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA „TEPNY DOMU“

V septembri 2016 nasleduje 2. ročník Konferencie „Tepny domu“, ktorá sa bude konať v Brne. Cieľom stretnutia odborníkov z vysokých škôl, štátnej správy, výrobných a realizačných spoločností spoločne so zástupcami vlastníkov bytov a komerčných správcov, je prehĺbenie záujmu verejnosti o stav, výhľad, spôsoby a nutnosť riešenia problematiky bytových domov v oblastiach TZB s primárnym zameraním na problematiku rozvodov kvalitnej pitnej vody, riešenia odvodov splaškov, rozvodov plynu, elektriny, výťahov a zabezpečenia bytových domov.

TERMOVÍZNE SNÍMKOVANIE DOMU

Potrebujete objektívne zistiť, kde sa nachádzajú úniky tepla z budovy, v akom stave je váš dom po niekoľkých rokoch od revitalizácie alebo sa chcete uistiť, že všetky stavebné práce boli zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou a nedochádza aj naďalej k únikom tepla z budovy? Riešením je termovízne snímkovanie, ktoré odhalí chyby v zateplení fasády a možnej príčiny vlhkosti a plesní v interiéroch bytov.

DOMOVÁ INTERNETOVÁ NÁSTENKA

Komunikačný nástroj bytových domov. Umožňuje priamu komunikáciou medzi obyvateľmi a tiež s dodávateľmi. Dodávatelia služieb, materiálov a energií môžu tento produkt využiť ako bonus v rámci výberových konaní. Projekt vychádza z ojedinelého spojenia v rámci adresy domu. Podporný web nájdete na www.ulicacislomesto.sk