PRE NÁŠ DOM

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

                                                  - PREVENCIA JE LACNEJŠIA

_____________________________________________________________________________________________

S hrdosťou môžem povedať, že som doposiaľ prežil svoje životné obdobia v rôznych domoch. Mladosť som strávil v rodinnom dome svojich rodičov, postavenom v roku 1924, potom som sa presťahoval do panelového bytového domu zo 70. rokov s počtom bytových jednotiek 72. Následne niekoľko rokov opäť v panelovom dome menších rozmerov so 14 bytovými jednotkami, ktorý bol kolaudovaný na prelome 70. a 80. rokov. Teraz žijem v tehlovom dome, postavenom v roku 1906.

Získané skúsenosti ma verím oprávňujú k základnému porovnaniu a predovšetkým k poznaniu, že aj keď sa jednalo o domy rôznych sústav a vekov majú veľa spoločného a v princípe potrebujú to isté!

NAJSKÔR POROVNANIE

Každý dom má svoje pre aj proti. V rodinnom dome nemusíte získavať súhlas spolubývajúcich v rámci akejkoľvek aktivity súvisiacej bezprostredne s Vašou stavbou. Nenechajte sa však pomýliť, veľa úprav môžete realizovať až na základe súhlasu susedov a to je niekedy nadľudský výkon.

Zásadný rozdiel je v ekonomickej rovine. Na všetko ste sami a taká oprava strechy na rodinnom dome je cenovo porovnateľná s domom, kde žije viac spolumajiteľov, ktorí sa na danú akciu zložia a tak zaťažia svoj rodinný rozpočet výrazne menej ako jednotlivá domácnosť. Rodinný dom bezpochyby potrebuje pravidelnú technickú správu.

Bytový dom tehlovej konštrukcie sa veľakrát radí svojou kvalitou pred domy panelové. Bohužiaľ moja skúsenosť je iná, preto tento názor nezdieľam. Pravdou je, že veľa úprav na takomto dome je jednoduchších. Najčastejšie deklarované rozdiely v oblasti akustiky však nemôžem potvrdiť. Hluk od susedov je v tehlovom dome rovnaký či veľmi podobný ako v dome panelovom. Značnou nevýhodou je spôsob umiestnenia technických rozvodov ako rozvody vody, odpady a elektroinštalácia v stenách domu.

Panelové bytové domy nesú svoju hlavnú nevýhodu v oblasti bytových jadier. Technológie tohto prvku predstavujú potenciálne nebezpečenstvo v niekoľkých rovinách. Ide o hygienické hľadisko a hlavne potenciálne nebezpečenstvo vzniku požiaru. Materiál jadier je na báze umakartu (lisovaný papier, spojený syntetickými živicami ako obalová časť). Drevená kostra vyplnená polystyrénom nám evokuje, že tento materiál je dobre horľavý s veľmi nízkym bodom zapálenia. Tento problém najviac umocňuje elektrický poddimenzovaný rozvod z hliníka. Hliník ma zlú vlastnosť v podobe tzv. tečenia za studena. Kvôli tomuto javu postupne rastú prechodové odpory šraubovaných spojov, rastie ich zahrievanie pri prechode prúdu až do hodnôt rovnakých ako je zápalná hodnota okolitého materiálu (jadra) a na "problém" je zarobené.

AKO DRUHÉ POZNANIE

Spoločným menovateľom pre bytové domy všetkých konštrukcií sú ľudia. Medziľudské vzťahy sú najnáročnejším spoločným prvkom. Tam kde sa k sebe ľudia správajú slušne, a dovolím si povedať normálne, darí sa všetkým. Tam kde sú tieto vzťahy nie úplne v poriadku, bývajú veľakrát neriešiteľné problémy. Problematike medziľudských vzťahov a jej pozitívnemu budovaniu sa budeme venovať v rámci jesenných seminárov komunikačného projektu Bezpečný domov. Nakoľko ide o veľmi rozsiahlu problematiku.

Ukážka zlého technického stavu budovy

     

 

NEZABÚDAJME NA TECHNICKÚ SPRÁVU BUDOVY

Druhým jednoznačne spoločným prvkom pre všetky domy je ich údržba a správa. Každý dom potrebuje pravidelnú správu! Pod pojmom správa bytového domu si každý predstaví asi trošku niečo iné.

Z osobnej skúsenosti v priebehu konaní sympózií Bezpečný domov som nadobudol dojem, že väčšina z nás si pod týmto pojmom predstavuje ekonomiku a energetiku. Na čo sa zabúda? Je to priebežná kontrola a správa domu v technickej úrovni. Oblasť, ktorá je často nahrádzaná jednorazovými akciami súvisiacimi s obnovou a modernizáciou bytových domov. Musíme si však uvedomiť, že výmenou okien, opravou strechy, zateplením fasády a realizáciou ostatných jednorazových opatrení, naša práca nekončí. Ona totiž práve začína! Pokiaľ chceme, aby vynaložené prostriedky súvisiace s modernizáciou boli naozaj využité efektívne, musíme zahájiť pravidelný technický servis domu. Je to rovnaké ako s automobilom. Aj keď je úplne nový chodíme do autoservisu, aby sme hneď na začiatku odstránili prípadné potenciálne nedostatky. Platí totiž preverené pravidlo:

„Prevencia je lacnejšia, než oprava zanedbaného stavu.“

  Plne si uvedomujeme, že práca, ktorá súvisí s chodom domu a ktorá "visí" na členoch výboru, zaberie obrovské množstvo úsilia a času. Je nám tiež jasné, že väčšina z nich nie sú odborníci v stavebníctve.

Začiatkom tohto roka sme realizovali veľký počet termovíznych meraní. Naše poznatky pri obnovených domoch, kde obnova prebehla pred niekoľkými rokmi ukazujú, že realizované práce boli realizované vo väčšine prípadov veľmi dobre. Čas však nezastavíme a ten sa opäť neúprosne začína do týchto domov "zahryzávať".

Tento stav nás viedol k službe, ktorú ponúkame: Technická správa budov. V rámci tejto služby priebežne realizujeme komplexný dozor nad technickým stavom budovy.

Realizujeme detailnú fyzickú vstupnú prehliadku vášho domu, doslova od pivnice po strechu. Zabezpečíme jasnú a preukázateľnú dokumentáciu. Vytvoríme "technickú kartu domu", do ktorej zaznamenáme všetky zistené skutočnosti. Vysvetlíme zrozumiteľným spôsobom v akom skutočnom stave a kondícii sa nachádza váš dom. Navrhneme a odporučíme ďalší postup, vrátane časových odporúčaní.

Cieľom celého projektu je naštartovanie pravidelného technického servisu, ktorý zabezpečíme ako pravidelnú službu každému, kto má záujem o to, aby jeho dom bol v dokonalej technickej kondícii čo najdlhšie a aby potrebné finančné prostriedky na technické udržiavanie boli čo najnižšie.

Súčasťou služby je pravidelný monitoring výnimočných poveternostných udalostí a v prípade ich výskytu kontrola potenciálnych vzniknutých poškodení a odporučení ich efektívneho odstránenia.

http://www.prenasdom.sk/images/joomgallery/originals/LOGO/logo_ozPND_SK_oranz_150x150.jpg

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte.

Pre náš dom, o. z.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
info@prenasdom.sk
www.prenasdom.sk