PRE NÁŠ DOM

ČO VŠETKO ODHALÍ TERMOVÍZNA DIAGNOSTIKA

_______________________________________________________________________________________________

Termografia alebo ako sa ľudovo hovorí termosnímkovanie, patrí v súčasnej dobe k dynamicky sa rozvíjajúcim odborom nedeštruktívnej detekcie chýb a nedostatkov v oblasti stavebníctva a mnohých ďalších.

Väčšina z nás si predstaví termografy (snímky v tepelnom spektre žiarenia) obvodových plášťov s oknami a paletou odtieňov.  Červenej až modrej farby, kedy ku každej farbe resp. jej odtieňu je priradená teplota. Podľa priebehu a výskytu teplôt špecifikujeme miesta potenciálnych vád a nebezpečenstiev.

Červené miesta, teda teplé predstavujú potenciálne nebezpečenstvo a musíme sa na ne zamerať. Ide o potenciálny tepelný most, teda miesto, kde teplo najviac uniká z vnútorného priestoru.

V tejto chvíli je dobré upozorniť, že táto technológia všeobecne nedeteguje iba miesta, kde uniká teplo, ale aj miesta kde nejaké teplo je, teda existuje tepelná odchýlka. Nie vždy sa musí jednať o únik tepla z vnútorného priestoru. Veľakrát sa jedná o tepelný zdroj, ktorý môže predstavovať pre dom potenciálne nebezpečenstvo. Tiež sa môže jednať o nesúrodý prvok s výrazne inými technickými parametrami svojho okolia.

Na druhú stanu môžeme detegovať chladné miesta, ktoré by mali byť po správnosti teplé. Najlepšie budú asi konkrétne prípady.

Poďme sa niektoré ukázať:

Zaslepený rozvod vykurovacieho telesa tesne pri stene

 Zanesený radiátor na začiatku vykurovacej sezóny

Funkčné podlahové kúrenie

Zlý kontakt v elektrorozvode

   

Pokiaľ nad možnosťami nedeštruktívnej detekcie  vád pomocou termovíznej diagnostiky hlbšie zamyslíme, zistíme, že otázka čo  všetko sme schopní odhaliť je naozaj na mieste.

Ďalším konkrétnym prípadom sa budem venovať v niektorom ďalšom čísle nášho Elektronického špeciálu.

Autor: PeN

__________________________________________________________________________

V prípade vášho záujmu o termosnímkovanie nás kontaktujte:

Pre náš dom, o. z.
Bojnická 18
831 04 Bratislava - Nové Mesto
e-mail: info@prenasdom.sk
tel.: 0911 825 318
web: www.prenasdom.sk